Tietosuojaseloste

Sivuteollisuus Oy:n työnhakijarekisteri

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 17.5.2018

Rekisterinpitäjä

Sivuteollisuus Oy
Y-tunnus: 2289437-5
Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 7, 8. krs, 33720 Tampere
Puhelin: +358 40 545 4471

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Ratinen
jari.ratinen@sivuteollisuus.fi
+358 40 545 4471

Rekisterin nimi

Sivuteollisuus Oy:n työnhakijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Työhakemusten käsittely ja rekrytointipäätösten tekeminen.

Rekisterin sisältämät tiedot

•    nimi
•    yhteystiedot
•    työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti työnhakijoiden lähettämien sähköpostien tai kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Saatamme myös saada henkilötiedot yleisesti saatavilla olevista rekrytointikanavista, esimerkiksi mol.fi:n CV-netti tai monster.fi, joihin henkilö on itse antanut tietonsa.

Tietojen säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan kahden vuoden jälkeen aina tammikuussa tai aiemmin, jos työnhakija niin pyytää.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja säilytetään pilvipalveluissa, joista osa sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Pilvipalveluiden tarjoajat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Siten tietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Työhakemuksiin on pääsy Sivuteollisuuden johdolla ja työntekijöillä. Tiedot on suojattu teknisin keinoin, kuten käyttäjätunnukset, vahvan salasanan, palomuurin ja virustorjunnan avulla.

Sivuteollisuuden työntekijät ovat solmineet salassapitosopimuksen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyn niin toivoessa voimme myös poistaa häntä koskevat tiedot.

Pyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.