Sisältö on ydinasia

Ajatuksella tuotettua sisältöä, josta nauttivat niin asiakkaasi kuin hakukoneetkin.

Sisällöntuotanto on tehokkainta hakukoneoptimointia

On tärkeää, että asiakkaat löytävät helposti kotisivuillesi. Sivujesi luontaista hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa parhaiten hyvällä ja optimoidulla sisällöllä. 

Sisällöttömät verkkosivut eivät löydy hakukoneilla

Valitettavan harva ymmärtää, kuinka suuri merkitys verkkosivujen sisällöllä on. Pelkkä komea ulkoasu ei riitä.

Tyylikkäät sivut houkuttelevat tutustumaan sisältöön tarkemmin, mutta jos sisältö ei vakuuta ja innosta ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita, menetät asiakkaasi helposti kilpailijoillesi. Sivujen sisältö on myös tärkein hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä.

Kohdennettu ja kiinnostava sisältö, joka sisältää sopivasti avainsanoja

Sisällöntuotanto painottuu olennaisten hakusanojen eli avainsanojen ympärille. Hakukoneet arvioivat jatkuvasti sivujen sisältöä, ja suurimman painoarvon sisällön arvioinnissa saa sivun alkuosa. Siksi alkuosaan kannattaa kirjoittaa johdanto, joka sisältää sopivasti myös avainsanoja. Pää- ja väliotsikot sekä kappaleiden alut ovat myös hyviä paikkoja avainsanojen viljelyyn.

Liiallinen avainsanojen käyttö voi kuitenkin vaikuttaa jopa negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Pidä teksti siis luettavana ja selkeänä, sillä hakukoneet (kuten asiakkaasikin) arvostavat sitä! Suosi väliotsikoita, loogista kappalejakoa, luetelmia, palstoja ja sopivassa määrin esimerkiksi sanojen lihavointia. Ne helpottavat sisällön hahmottamista.

Google ja muut hakukoneet arvostavat säännöllisesti päivittyviä sivuja. Jos haluat parantaa hakukonenäkyvyyttäsi, blogi on helppo tapa tarjota uutta (ja avainsanoja sisältävää) sisältöä.

Älä unohda metatietoja!

Sisällön lisäksi on syytä muistaa antaa sivuille metatiedot. Ne ovat eräänlaisia sivujen piilossa olevia tietoja, joita hakukoneet hyödyntävät hakutulosten järjestämisessä. Näitä ovat otsikko (title) ja kuvaus (meta description). Sivujen metatietoihinkin on mahdollista sisällyttää avainsanoja (keywords), mutta siellä ne ovat jo muinaisjäänne – niitä et enää tarvitse.

Otsikko on yksi tärkeimmistä hakukoneiden käyttämistä kriteereistä, ja se on pituudeltaan enintään noin 60 merkkiä pitkä. Sen avulla hakukoneet päättävät, kertooko sivu etsitystä aiheesta. Kuvaus on puolestaan lyhyt ja houkutteleva, noin 160-merkkinen tiivistelmä yksittäisestä sivustasi. Jos tätä ei ole määritelty erikseen, hakukone yrittää etsiä itse tiivistelmäksi sopivaa tekstiä, eikä välttämättä onnistu siinä kovin hyvin. Kuvaus antaa vinkin sivun sisällöstä.
 

Kysy lisää tai pyydä tarjous sisällöntuotannosta